ചാലക്കൊടന്‍റെ കവിത

>> Thursday, June 10, 2010

3 comments:

പാവപ്പെട്ടവൻ June 10, 2010 at 10:07 AM  

പ്രിയ കവി മുരുകന്‍ കാട്ടാക്കട ചൊല്ലിയ എന്‍റെ കവിത ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

Unknown June 10, 2010 at 11:24 AM  

പാവപ്പെട്ടവനെ ആദ്യതേങ്ങ പിള്ളേച്ചൻ വക.ഠേ.നന്നായിരിക്കുന്നു.

Post a Comment